Teme

Laibach, dadaizam i vizantijski sveci: Obesmišljavanje jezika koji pravda rat