Vasko Popa – Pre igre

Zažmuri se na jedno oko Zaviri se u sebe u svaki ugao Pogleda se da nema eksera, da nema lopova Da nema kukavičjih jaja. Zažmuri se i na drugo oko Čučne se pa se skoči Skoči se visoko, visoko, visoko …