Postani dio Bosonoge redakcije!

Volite filmove, muziku, knjige? Rado posjećujete pozorište i umjetničke izložbe? Bosonoga.com otvara stalni konkurs za studente-stažiste sa Akademije umjetnosti, Fakulteta političkih nauka i ostale za…