KONTAKT

Uredništvo i marketing

Bosonoga magazin
redakcija@bono.ba

Redakcija

Aleksandra Škrbić
Jelena Pralica
Dijana Gajić
Zoran Šišić
Nenad Bosnić


Izdavač

Bono d.o.o.
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 183a
78000 Banja Luka
BiH