KONTAKT

Uredništvo i marketing

Bosonoga magazin
redakcija@bono.ba

Redakcija

Zoran Šišić
Aleksandra Škrbić
David Jojić
Jelena Pralica
Dijana Gajić


Izdavač

Bono d.o.o.
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 183a
78000 Banja Luka
BiH